หน้าหลัก   ภาษาจีนไหหลำวันละคำ  
    ภาษาจีนไหหลำวันละคำ

 

ไต่ เตี่ย = ขอบคุณ

จำนวนนับ

ยัค   =   1

โน่   =   2

ตา = 3

ตี๋ = 4

เง่า = 5

ลัค = 6

เซี๊ยด = 7

โบ๊ย = 8

เก้า = 9

ตับ = 10

หย่ะเบ้ = 100 (ร้อย)

หย่ะไซ = 1,000 (พัน)

หย่ะบัน = 10,000 (หมื่น)

ตับบัน = 100,000 (แสน)

หย่ะเบ้บัน  = 1,000,000 (หนึ่งล้าน)