ประกาศรายชื่อรางวัลการศึกษา2560 ( ปีการศึกษา2559 )
226_Himg_รางวัลการศึกษา 60ประกาศในwww..pdf
    ร่วมเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ(เชงเม้ง) ณ มณฑลไหหลำ ประเทศจีน ปี 2560
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ และพี่น้องแซ่ผู่ ร่วมเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ(เชงเม้ง) ณ มณฑลไหหลำ ประเทศจีน โดยมีกำหนดการเดินทาง 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เดินทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2560 รวม 10 วัน กลุ่มที่ 2 เดินทางระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2560 รวม 7 วัน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณวีระ โทร. 02- 394 0652 , 081 - 377 8567
    งานฉลองครบ 60 ปี มูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ และพี่น้องแซ่ผู่ ร่วมงานฉลองครบรอบ 60 ปี มูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน และ 1ตุลาคม 2560